14. ROČNÍK

CYKLOMARATONU

2023

25. června

Velká cena České Třebové v cyklomaratonu o pohár starosty města 2023

Závod: 14. ročník cyklomaratonu

Termín: neděle 25. června 2023

Pořadatel: VANĚK AGENCY

Ředitel závodu: Mgr. Vladimír Vaněk

 

Tratě: 44 a 26,5 km

Okruh: Česká Třebová – Semaním -Kozlov – Kohout – Přívrat - Řetová - Dlouhá Třebová – Peklák – Česká Třebová.

Okruh vede terénem, po lesních a polních cestách, po silnici.

 Mapa tras  

 

Podmínky: Závodu se mohou zúčastnit osoby starší 18 let (mladší výhradně s písemným souhlasem rodičů). Závod se koná za běžného silničního provozu, každý závodník musí dodržovat pravidla silničního provozu. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí, musí dodržet trasu závodu, musí mít předepsaným způsobem připevněné startovní číslo a po celou dobu závodu musí mít na hlavě cyklistickou přilbu.

 

Kategorie:

závod na 44 km     závod na 26,5 km

Muži M30: 1994 a mladší

Muži M40: 1984 - 1993

Muži M50: 1974 – 1983

Muži M60: 1964 - 1973

Muži M70: 1963 a starší

Ženy Z30: 1994 a mladší

Ženy Z40:  1984- 1993                   

Ženy Z50:  1983 a starší    

   

Chlapci do 15 let

Dívky do 15 let 

Junioři: 2005 a mladší (16 - 20 let)

Juniorky: 2005 a mladší (16 - 20 let)

Muži A - 21- 35 let

Ženy A - 21 - 35 let

Muži B -  36 - 49 let 

Ženy B - 36 - 49 let 

Muži C - 50 a starší

Ženy C - 50 let a starší

 

Finanční ceny

Celková dotace závodu činí 11 000 Kč

Vítěz a vítězka závodu na 44 km získají finanční odměny a broušené poháry věnované starostou města Česká Třebová panem Zdeňkem Řehákem.

 

Závod na 44 km - ABSOLUTNÍ POŘADÍ:

Muži:                                   Ženy:

1. místo: 3000 Kč              1. místo: 1500 Kč

2. místo: 2000 Kč              2. místo: 1 000 Kč

3. místo: 1000 Kč              3. místo: 500 Kč

4. místo: 600 Kč            

5. místo: 400 Kč

 

Věcné ceny: 

Vítěz a vítězka závodu na 44 km získají broušené poháry věnované starostou města Česká Třebová panem Zdeňkem Řehákem.

 • první tři závodníci a závodnice v každé kategorii
 • nejstarší účastník závodu
 • nejmladší účastník závodu
 • nejlepší muž a žena (47 km) s trvalým bydlištěm v České Třebové
 • nejlepší muž a žena (25 km) s trvalým bydlištěm v České Třebové

 

Předpis: Pořadatel si vyhrazuje právo udělit finanční ceny pouze v případě, že v dané kategorii budou startovat nejméně 5 závodníků. Předání finančních cen je podmíněno osobní účastí závodníka na slavnostním vyhlášení výsledků. Do absolutního pořadí a nároku na finanční odměnu jsou zahrnuti junioři a juniorky.  

 

Přihlášky:

a) přes internet – vyplněním přihlašovacího formuláře

b) osobně v kanceláři závodu dne 25. června 2023

Poznámka: Pokud není závodníkovi v den závodu 18 let, bude jeho přihláška přijata pouze v písemné formě, a to s písemným souhlasem rodičů.

 

Startovné:

 • Pro platbu uhrazenou do 21. června 2023   

Závod na 50 km (muži + ženy):                600 Kč

Závod na 25 km (muži + ženy):                 500 Kč

Závod na 25 km (junioři + juniorky):        500 Kč

 

 • Pro platbu uhrazenou 25. června 2023

Závod na 50 km (muži a ženy):                   750 Kč

Závod na 25 km (muži a ženy):                   650 Kč  

Závod na 25 km (junioři a juniorky):            650 Kč

V případě neúčasti přihlášeného závodníka se startovné nevrací.

 

Benefity:

 Platí pro bikery, kteří uhradí startovné v časovém předstihu.

a) startovné uhrazené do 9. června:

závodník při prezentaci dostane:

- ponožky závodu

- startovní číslo s vlastním jménem a přijmením

- lístek na teplé jídlo v cíli

 

b) startovné uhrazené do 21. června:

závodník při prezentaci dostane:

- lístek na teplé jídlo v cíli

 

Bikeři, kteří uhradí startovné v období od 22. do 24. června, nebo při prezentaci 25. 6., na uvedené benefity nedosáhnou, oběd budou moci zakoupit.

Pro všechny přihlášené bikery (bez ohledu na termín úhrady startovného) pořadatel zajišťuje:

 • parkování
 • pořadatelskou a zdravotní službu
 • měření času a zpracování výsledků chipovou technologií
 • občerstvení během závodu
 • šatny, sprchy
 • mytí kol

 

Způsob platby:

a) bankovním převodem nebo složenkou na účet číslo účtu: 2700214156/2010, Fio banka, a.s. 

konstantní symbol: 378 (pro platbu převodem) 379 (pro platbu složenkou)

Pozor: je nutné uvést jméno a příjmení závodníka, který platbu hradí, nebo za kterého je platba hrazena!!!

b) osobně při prezentaci v den závodu

 

Prezentace: Závodní kancelář bude otevřena v neděli 25. června (7.30 – 10.15 hodin).

 

Časový program dospělí (25. června):

7:30 – 10:15  prezentace závodníků

10.45: řazení závodníků na start

11.15 - start závodu

14.45 - vyhlášení výsledků