13. ROČNÍK

CYKLOMARATONU

2022

26. června

 

Velká cena České Třebové v cyklomaratonu o pohár starosty města 2022

Závod: 13. ročník cyklomaratonu

Termín: neděle 26. června 2022

Pořadatel: VANĚK AGENCY

Ředitel závodu: Mgr. Vladimír Vaněk

 

Tratě: 47 a 28 km

Okruh: Česká Třebová – Semaním -Kozlov – Kohout – Přívrat - Řetová - Andrlův Chlum - Dlouhá Třebová – Peklák – Česká Třebová.

Okruh vede terénem, po lesních a polních cestách, po silnici.

 Mapa tras  

 

Podmínky: Závodu se mohou zúčastnit osoby starší 18 let (mladší výhradně s písemným souhlasem rodičů). Závod se koná za běžného silničního provozu, každý závodník musí dodržovat pravidla silničního provozu. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí, musí dodržet trasu závodu, musí mít předepsaným způsobem připevněné startovní číslo a po celou dobu závodu musí mít na hlavě cyklistickou přilbu.

 

Kategorie:

závod na 47 km     závod na 28 km

Muži M30: 1993 a mladší

Muži M40: 1983 - 1992

Muži M50: 1973 – 1982

Muži M60: 1963 - 1972

Muži M70: 1962 a starší

Ženy Z30: 1993 a mladší

Ženy Z40:  1983- 1992                   

Ženy Z50:  1982 a starší    

   

Chlapci do 15 let

Dívky do 15 let 

Junioři: 2004 a mladší (16 - 18 let)

Juniorky: 2004 a mladší (16 - 18 let)

Muži A - 19 - 39 let

Ženy A - 19 - 39 let

Muži B -  40 - 49 let 

Ženy B - 40 - 49 let 

Muži C - 50 - 59 let

Ženy C - 50 let a starší

Muži D - 60 let a starší

 

Finanční ceny

Celková dotace závodu činí 10 000 Kč

Vítěz a vítězka závodu na 47 km získají finanční odměny a broušené poháry věnované starostkou města Česká Třebová paní Magdou Peterkovou.

 

Závod na 50 km - ABSOLUTNÍ POŘADÍ:

Muži:                                   Ženy:

1. místo: 3000 Kč              1. místo: 1500 Kč

2. místo: 2000 Kč              2. místo: 1 000 Kč

3. místo: 1000 Kč              3. místo: 500 Kč

4. místo: 600 Kč            

5. místo: 400 Kč

 

Věcné ceny: 

Vítěz a vítězka závodu na 47 km získají broušené poháry věnované starostkou města Česká Třebová paní Magdou Peterkovou.   

 • první tři závodníci a závodnice v každé kategorii
 • nejstarší účastník závodu
 • nejmladší účastník závodu
 • nejlepší muž a žena (47 km) s trvalým bydlištěm v České Třebové
 • nejlepší muž a žena (25 km) s trvalým bydlištěm v České Třebové

 

Předpis: Pořadatel si vyhrazuje právo udělit finanční ceny pouze v případě, že v dané kategorii budou startovat nejméně 5 závodníků. Předání finančních cen je podmíněno osobní účastí závodníka na slavnostním vyhlášení výsledků. Do absolutního pořadí a nároku na finanční odměnu jsou zahrnuti junioři a juniorky.  

 

Přihlášky:

a) přes internet – vyplněním přihlašovacího formuláře

b) osobně v kanceláři závodu dne 26. června 2022

Poznámka: Pokud není závodníkovi v den závodu 18 let, bude jeho přihláška přijata pouze v písemné formě, a to s písemným souhlasem rodičů.

 

Startovné:

 • Pro platbu uhrazenou do 24. června 2022   

Závod na 50 km (muži + ženy):                 550 Kč

Závod na 25 km (muži + ženy):                 450 Kč

Závod na 25 km (junioři + juniorky):        450 Kč

 

 • Pro platbu uhrazenou 26. června 2022

Závod na 50 km (muži a ženy):                   700 Kč

Závod na 25 km (muži a ženy):                   600 Kč  

Závod na 25 km (junioři a juniorky):            600 Kč

V případě neúčasti přihlášeného závodníka se startovné nevrací.

 

Benefity:

 Platí pro bikery, kteří uhradí startovné v časovém předstihu.

a) startovné uhrazené do 10. června:

závodník při prezentaci dostane:

- ponožky závodu

- startovní číslo s vlastním jménem a přijmením

- lístek na teplé jídlo v cíli

- sladký dárek

 

b) startovné uhrazené do 20. června:

závodník při prezentaci dostane:

- lístek na teplé jídlo v cíli

 

Bikeři, kteří uhradí startovné v období od 21. do 24. června, nebo při prezentaci 26.6., na uvedené benefity nedosáhnou.

Pro všechny přihlášené bikery (bez ohledu na termín úhrady startovného) pořadatel zajišťuje:

 • parkování
 • pořadatelskou a zdravotní službu
 • měření času a zpracování výsledků chipovou technologií
 • občerstvení během závodu
 • šatny, sprchy
 • mytí kol

 

Způsob platby:

a) bankovním převodem nebo složenkou na účet číslo účtu: 2700214156/2010, Fio banka, a.s. 

konstantní symbol: 378 (pro platbu převodem) 379 (pro platbu složenkou)

Pozor: je nutné uvést jméno a příjmení závodníka, který platbu hradí, nebo za kterého je platba hrazena!!!

b) osobně při prezentaci v den závodu

 

Prezentace: Závodní kancelář bude otevřena v neděli 26. června (7.30 – 10.15 hodin).

 

Časový program dospělí (26. června):

7:30 – 10:15  prezentace závodníků

10.45: řazení závodníků na start

11.00: rozprava k závodu

11.10 - start závodu

14.45 - vyhlášení výsledků

 

Časový program děti:         

9.45 – 10.45:      prezentace závodníků

11.20  -  12.20:  závody dětí

12.45:   vyhlášení výsledků