14. ROČNÍK

CYKLOMARATONU

2023

25. června

Pod patronátem olympijského vítěze Jaroslava Kulhavého se v sobotu 15. června pojede tak trochu jubilejní 5. ročník Velké ceny České Třebové v cyklomaratonu horských kol o pohár starosty města.

TRAŤ

Žádná revoluce se nekoná. Po startu na fotbalovém stadionu zamíří bikeři ulicemi Kubelkova, Matyášova a Kozlovská k Národnímu domu, poté vystoupají k chatě Maxe Švabinského na Kozlově. Po lesní vrstevnici se bikeři přesunou na Kohout, projedou Přívrat a Řetovou, dále absolvují stoupání na Andrlův chlum, pojedou lesem na Kozlovec, po sjezdu do obce je čeká zhruba dvoukilometrový okruh Dlouhou Třebovou. Odtud se vydají do Beranových dolů, vystoupají na vrchol sjezdovky Peklák, z níž se spustí do cíle na fotbalovém stadionu. Okruh měří 34,5 kilometru a převýšení činí 820 metrů. Hlavní závod se pojede na necelá dvě kola (65 km). Jediná změna: druhý okruh závodu na 65 km bude zkrácen v lokalitě Beranovy doly. Bikeři tady ve druhém okruhu ve stoupání odbočí k dolní části lanovky, vyjedou v polovině sjezdovky Peklák a zamíří do cíle na fotbalovém stadionu.

ZÁZEMÍ

Vše zůstává při starém, sportovní areál pod Peklákem se osvědčil. Plusem je velké parkoviště pod sjezdovkou. Fotbalový klub dává k dispozici halu, kde probíhá prezentace a občerstvení bikerů, dále šatny a sociální zázemí. Mytí kol bude probíhat na okraji druhé hrací plochy, vedle tribuny fotbalového klubu.

Pro všechny účastníky cyklomaratonu bude připraveno občerstvení na trati. Závod na 65 km bude mít tři občerstvovací stanice: na Andrlově chlumu (18,3.km), na fotbalové stadionu v České Třebové (34,5.km) a opět na Andrlově chlumu (53.km). Účastníci závodu na 34,5 km se budou moci občerstvit na Andrlově chlumu (18,3.km). Nárok na teplé jídlo v cíli budou mít bikeři, kteří uhradí startovné do 7. června.

Zdravotní služna bude fungovat v prostoru startu a cíle na fotbalovém stadionu. Organizátoři budou v telefonickém kontaktu s hasiči v Přívratu (hlídka u místní hospody), dále s hasiči v Řetové (hlídka u hasičské zbrojnice) a s hasiči v Dlouhé Třebové (hlídka u Obecního úřadu). V případě nutnosti bude přivolána rychlá zdravotní služba.

 

FINANČNÍ A VĚCNÉ CENY

Mezi závodníky bude rozděleno celkem 20 000 Kč. Finanční odměny se týkají pěti nejlepších mužů a pěti nejlepších žen v absolutním pořadí závodu na 65 km, dále tří nejlepších mužů a tří nejlepších žen v závodě na 34,5 km. Vítěz a vítězka závodu na 65 km získají broušené poháry věnované starostou města Jaroslavem Zedníkem. Věcné ceny získají první tři závodníci v každé kategorií, dále nejstarší a nejmladší účastník cyklomaratonu a nejlepší tři muži a nejlepší tři ženy s trvalým bydlištěm v České Třebové.

Bezprostředně po slavnostním vyhlášení bude ze startovních čísel zúčastněných bikerů losována tombola, hrát se bude o dvacet hodnotných věcných cen. Jejich soupis bude začátkem června uveřejněn na webových stránkách cyklomaratonu.

Přihlášení bikeři, budou mít do 17. května uhrazeno startovné, dostanou při prezentaci oficiální tričko závodu.

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

Vloni se přímo na fotbalovém stadionu poprvé uskutečnily cyklistické závody pro malé děti, v letošním roce počítají organizátoři s jejich rozšířením. Z tohoto důvodu je chtějí propagovat na českotřebovských základních školách. Pro děti by měly být rovněž připraveny různé soutěže. Jasné je, že důležitou roli bude hrát počasí. To však platí o jakémkoliv doprovodném programu, tedy i pro dospělé. Jak se zdá, i v tomto ohledu chce hlavní pořadatel českotřebovského cyklomaratonu Vladimír Vaněk, jak se říká, přiložit pod kotel…

(mm)

Další informace na webových stránkách závodu: www.cyklomaraton-ceskatrebova.cz

 

22. března, Českotřebovský internetový deník